Category: SYLWETKI

Broda StanisławStanisław Broda, dyrektor Huty im. Marcelego Nowotki, urodził się 18 września 1928 roku w Słupczy w powiecie Sandomierskim. W Sandomierzu uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Później, w latach 1950-1954, studiował w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie (obecnie Politechnice Częstochowskiej).

Zaraz po studiach podjął pracę w Hucie Stalowa Wola, a niedługo później został przeniesiony do ostrowieckiej huty. Pracował m.in. na stanowisku kierownika w Walcowni Dużej oraz na stanowisku kierownika Wydziału Walcowni Średnio-Małej.

Równocześnie Stanisław Broda kontynuował studia, tym razem magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek przeróbka plastyczna).

W 1970 roku powołano go na stanowisko dyrektora naczelnego Huty im. Marcelego Nowotki. Kierował nią przez sześć lat do 1976 r. W tym czasie realizowano tzw. czwarty plan pięcioletni obejmujący lata 1971-1975). W tym czasie została podjęta uchwała rządowa o budowie Nowego Zakładu Metalurgicznego, którego gorącym orędownikiem był Stanisław Broda.

Właśnie wtedy powstały obiekty produkcyjne, takie jak: a) Stalowani Elektryczna z 3 piecami łukowymi 10 ton i 2×50 ton, o zdolności produkcyjnej 250 tysięcy ton stali rocznie, b) Prasownia z prasami o nacisku 800, 1250, 2000, 3200 i 8000 ton o zdolności 50 tysięcy ton odkuwek rocznie, c) Wydział Obróbki Mechanicznej ze 158 obrabiarkami o zdolności 28.400 ton wyrobów obrobionych w skali roku, d) Wydział Obróbki Termicznej z zespołem 30 pieców o zdolności 61 tysięcy ton wyrobów obrobionych cieplnie w skali roku.

Dzięki temu uruchomiono produkcję takich asortymentów jak: okrętowe wały korbowe składane i monolityczne, walce hutnicze, części silników okrętowych, wały główne turbin i generatorów, elementy urządzeń dla górnictwa nafty i gazu oraz szereg innych dla przemysłu chemicznego i maszynowego, jak również dla energetyki jądrowej.

W drugim etapie rozbudowy Zakładu Metalurgicznego wybudowano 3 piece elektryczne o pojemności 140 ton z dwoma agregatami ciągłego odlewania o zdolności 900 tysięcy ton wlewków w skali roku. W marcu 1975 roku rozpoczęto budowę wytwórni konstrukcji stalowych o zdolności 30 tysięcy ton konstrukcji w skali roku.

Zarządzana przez dyrektora Stanisława Brodę ostrowiecka Huta przeszła do historii polskiego hutnictwa jako pierwsza, w której odlano wlewek kuźniczy o masie 50 ton, 65 ton a w późniejszym okresie 130 ton. Zasługą Stanisława Brody było także wybudowanie hutniczych ośrodków wypoczynkowych w Międzywodziu, Jastrzębiej Górze, Szczawniku i Brodach Iłżeckich.

Władze Państwowe doceniły to, odznaczając go w 1974 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w 1976 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po odejściu z Huty im. Marcelego Nowotki Stanisław Broda został dyrektorem wybudowanego w tym okresie od podstaw Zakładu Przeróbki Złomu.

Zmarł 4 lipca 1980 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Synowie  – Andrzej i Zbigniew – wspominają ojca, jako wielkiego miłośnika podróży, wędkarstwa, zwierząt (a zwłaszcza psów) oraz sportu (był sędzią piłkarskim). Z inicjatywy Henryka Tracza, w obecności przedstawicieli rodziny, ostrowiecka Rada Miasta stosowną uchwałą podjęła 26 kwietnia decyzję o nadaniu jego imienia ulicy na terenie Starego Zakładu Huty.

Żarnowski Władysław_ZdjecieWładysław Żarnowski urodził się 9.10.1911 roku w Charkowie (ZSRR) w postępowej rodzinie inteligenckiej. Dziad Janusz, student Wydziału Lekarskiego w Warszawie, był powstańcem 1863 roku. Ojciec Ludwik – późniejszy dyrektor techniczny Zakładów Metalurgicznych w Dnieprodzierżyńsku, a następnie profesor zwyczajny Akademii Górniczej w Krakowie i wykładowca Politechniki Warszawskiej – w 1903 r. z powodu przynależności do PPS była aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej, a po zwolnieniu zmuszony do opuszczenia Polski. Matka Anna, z domu Popow, była nauczycielką muzyki.

Władysław Żarnowski po przyjeździe wraz z rodziną w 1922 roku do Polski, kończy klasyczne gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie w roku 1930. Po półrocznej praktyce w Stoczni Gdańskiej, rozpoczyna studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. W drodze międzynarodowej wymiany studentów odbywa w czasie studiów kilkumiesięczne praktyki za granicą, głownie we Francji, Anglii i Niemczech. w 1939 roku uzyskuje absolutorium. Wojna zastaje go na praktyce zawodowej we Francji. (więcej…)

rozanskiUrodził się 05.05.1913 roku w Częstochowie, w rodzinie pracownika kolejowego. W 1919 roku wraz z rodzicami przeniósł się z Czestochowy do Kielc, gdzie po ukonczeniu szkoły powszechnej, podjął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Reja. W 1932 roku zdał maturę i rozpoczął ochotniczą służbę wojskową w Pułku Piechoty im. Legionów w Kielcach. W 1933 roku ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych uzyskując stopień plutonowego podchorążego. W tym samym roku podjął pracę zawodową w Starachowickich Zakładach Górniczo- Hutniczych, jako urzędnik w dziale broni. W 1935 roku zdał egzamin konkursowy na Wydział Hutniczy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. (więcej…)

chrzanowskiDyrektor Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
LEON CHRZANOWSKI
Leon Chrzanowski syn Michała i Józefy z Kubalów, urodził się we Wlonicach powiat Opatów, 6 kwietnia 1908 roku. W latach 1925-1933 uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Ostrowcu. W trakcie nauki został powołany do służby w Wojsku Polskim od 1 lipca 1930 do 1 lipca 1932 roku. Początkowo był w IV ppLeg w Kielcach, następnie od 15 grudnia 1930 roku w Szkole Podoficerskiej 25 baonu KOP. 19 marca 1931 roku został awansowany kapralem XVI baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, a 13 marca 1932 roku awansowany został na plutonowego rezerwy. (więcej…)

 

wojslawskiUrodził się 25.04.1907 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim , syn Jana i Heleny z Ratuszyńskich. Uczył się i mieszkał w Warszawie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Jekaterynosławiu ( Ukraina ).
Szkołę podstawową ukończył w Warszawie, gimnazjum i szkołę o profilu drogistyczno-farmaceutyczną także w Warszawie. Służbę wojskową odbył w okresie od 14 marca 1929 roku do 18 września 1930 roku w Pierwszym Batalionie Sanitarnym im. gen. lek. Karola Kaczkowskiego. Już od młodych lat interesował się sportem , a szczególnie pięściarstwem. Mieszkając na Pradze rywalizował w tej dziedzinie sportu z bratem Mieczysławem. Który należał do czołówki bokserów warszawskiej Polonii. (więcej…)

andrzej_zalewskiAndrzej Zalewski urodził się 04.02.1898 roku w Warszawie. W roku 1915 ukończył średnią realną szkołę im. E.Konopczyńskiego i wstąpił na Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej. W roku 1916 został szefem głównej Kwatery Harcerstwa, a 3 lata później ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie. Zwolniony z wojska w roku 1921 uzyskał wkrótce dyplom na Politechnice Warszawskiej i rozpoczął swoją pierwszą prace zawodową w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich zostając w 1928 roku dyrektorem zarządu. W Ostrowcu też zdobywał w ciągu 16 letniego okresu pracy swoje wybitne doświadczenie organizatora i kierownika, a kierowane przez niego Zakłady uległy zasadniczemu rozwojowi w zakresie nowoczesności technologii i organizacji. (więcej…)

tadeusz_popowski

Urodził się 19 marca 1868 roku w rodzinie ziemiańskiej w Lityniu. Szkołę średnią ukończył w Równem w 1885 roku. Po 5 latach studiowania w Petersburskim Instytucje Technologicznym uzyskał dyplom absolwenta tej uczelni. Staż zawodowy rozpoczął jako pracownik pomocniczy biura konstrukcyjnego w fabryce parowozów w Wiener Neustadt. Przez kolejne dwa lata pracował jako konstruktor taboru przy budowie kolei Mohylewsko – Nowosielickiej oraz w nadzorze budowy wagonów i parowozów rosyjskich fabryk należących do Dróg Żelaznych Południowo – Zachodnich w Rosji. (więcej…)

Jan Flisek
W latach od.15.10.1896 do 31.08.1902 pracownik w „Ostrowieckich Zakładów” oraz od 27.10.1903r do 27.10.1904 w „Towarzystwie Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich” gdzie pracował przy piecach „Simens,a Martin’a” jako „robotnik przy basenie”.

W galerii umieszczone są skany oryginalnych świadectw pracy które potwierdzały jego fachowość w hutach „Pittsburgu” w USA w latach 1907-1922r.

 

Wszechstronnie uzdolniony m. in. twórca w 1920 roku patentu „napędu i sterowania łodzi spacerowej”.

Ciekawy życiorys Jana Fliska będzie uzupełniany.

  • na podstawie informacji przesłanych do nas przez wnuka Pana Jana Fliska- Jerzego Tomasza Chmiela

MieczyslawRadwan

Mieczysław Radwan  urodził się 5 kwietnia 1889 roku w Żarnowie ( region Świętokrzyski)

Dziad Mieczysława Radwana był zawiadowca wielkiego pieca w Rzucowie, miejscowości położonej 6 km od Chlewisk. Jego kuzyn pracował przy wielkim piecu w Furmanowie, kilka kilometrów od Niekłania w rejonie Stąporkowa. Jego ojciec Bronisław opracował program modernizacji „Cukrowni Czestocice ( rejon Ostrowca świętokrzyskiego) i nadzorował jego wdrożenie będąc dyrektorem naczelnym Cukrowni. (więcej…)

LudwikZarnowski

 

Ludwik Żarnowski urodził się 25.10.1877 roku we wsi Zeloma w guberni Jekaterynosławskiej (obecnie Ukraina). Ojciec Ludwika za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na 10 lat na Syberię. Po odbyciu kary osiedlił się
w Orle, bowiem nadal obowiązywał go zakaz opuszczania guberni Jekaterynosławskiej.
W roku 1894 Ludwik Żarnowski ukończył szkołę realną w Orle. W tym samym roku rozpoczął studia w Instytucje Technologicznym w Petersburgu, które ukończył w 1900 roku uzyskując tytuł (dyplom) inżyniera technologa. Praca dyplomowa dotyczyła projektu z konstrukcji parowozów. (więcej…)