CELSA HUTA OSTROWIEC Sp.z.o.o. 2003- nadal

 

W dniu 1.10.2003 roku, w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Syndyka, majątek Huty Ostrowiec zakupiła hiszpańska Grupa CELSA. Jest to jedna z największych w Europie prywatnych firm, działających w branży hutniczej. Grupa ta posiada jasno obrane cele oraz środki dla ich realizacji. Dlatego też od chwili nabycia Huty i utworzenia nowej firmy CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. produkcja w obu ciągach produkcyjnych, tj. w Zakładzie Wyrobów Walcowanych i w Zakładzie Wyrobów Kutych, znacząco wzrosła. Rozpoczęto także proces inwestycyjny mający na celu wzrost produkowanych asortymentów, ich dywersyfikację oraz znaczącą obniżkę kosztów produkcji.

celsaostrowiec

200lathuty

Obecnie CELSA Huta Ostrowiec jest wyróżniającym się zakładem nie tylko w Polsce, ale i w świecie specjalizującym się w produkcji hutniczej, przede wszystkim zaś w wysoce wyspecjalizowanej produkcji kuźniczej. Dziś jest to jedyny zakład w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, który wykonuje finalne produkty z odkuwek dla przemysłu maszynowego, okrętowego, silnikowego i energetycznego. Zakład Wyrobów Kutych CELSA Huta Ostrowiec jest czołowym w Europie producentem odkuwek ciężkich, monolitycznych wałów korbowych silników Diesla na licencji firm MAN i Wartsila.

CelsaHuta Ostrowiec jest również producentem składanych wałów korbowych do dwusuwowych silników okrętowych. Jednym z najpopularniejszych asortymentów produkowanych w tym Zakładzie są wały główne siłowni wiatrowych o mocy 1÷4 MW (masa wału na gotowoto 7÷20 ton). W tym asortymencie w 2009 r. Huta przodowała w Europie, a szacowany udział jej produkcji w świecie wynosił 20%. Poza tym Zakład Wyrobów Kutych specjalizuje się w produkcji elementów dla przemysłu energetycznego, naftowego, maszynowego, hutniczego.

wiatrak

CELSA Huta Ostrowiec w okresie 10 lat istnienia zainwestowała w modernizację i inwestycje ponad 2 mld zł. W okresie tych 10 lat działalności w Zakładzie Wyrobów Walcowanych:  zmodernizowano piec elektryczny 140 Mg, co umożliwiło osiągnięcie rocznej produkcji 1,3 mln ton stali, zakupiono i zainstalowano nowy agregat do ciągłego odlewania stali firmy Danieli,

na licencji firmy Danieli zbudowano walcownię kształtowników o zdolności produkcyjnej 750 tys. ton na rok.

walcownia

Walcownia średnia wybudowana na licencji firmy Danielli

W Zakładzie Wyrobów Kutych:

zmodernizowano i zakupiono nowe piece do obróbki termicznej, zmodernizowano system odgazowania stali oraz system odpylania w Stalowni, zakupiono i zainstalowano tokarki CNS do obróbki wykorbień w składanych wałach korbowych i wałów głównych siłowni wiatrowych, linii wałów okrętowych, jak i do wiercenia długich otworów, zmodernizowano prasę 80 MN, zakupiono, zmodernizowano i zainstalowano prasę o nacisku 50 MN, uruchomiono nowy oddział obróbki mechanicznej jednolitych wałów korbowych kształtowanych w przyrządach konstrukcji prof. T. Ruta.