Tagged: MAJOR JERZY HUBAL DOBRZAŃSKI

Jerzy Dobrzański urodził się w 1762 roku w rodzinie szlacheckiej. Ojciec Maciej Hubal Dobrzański z Dobrej, miecznik pilzneński, stolnik nowogrodzki, dziedzic Garbacza w Powiecie Opatowskim. Matka Franciszka z Domu Romerówna.

(więcej…)

  1. Wstęp

Za datę powstania Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjęto rok 1813, w którym to gospodarz dóbr ostrowieckich major Jerzy Dobrzański – uczestnik wojen napoleońskich – odznaczony krzyżem Virtuti Militari, wybudował i uruchomił wielki piec i fryszerkę. Ówczesny autor dzieła „Huty żelaza prywatne, środkowej części kraju, czyli w okolicy gór sandomierskich” H. Łabęcki pisał:

(więcej…)