LEON CHRZANOWSKI (1908-1980)

chrzanowskiDyrektor Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
LEON CHRZANOWSKI
Leon Chrzanowski syn Michała i Józefy z Kubalów, urodził się we Wlonicach powiat Opatów, 6 kwietnia 1908 roku. W latach 1925-1933 uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Ostrowcu. W trakcie nauki został powołany do służby w Wojsku Polskim od 1 lipca 1930 do 1 lipca 1932 roku. Początkowo był w IV ppLeg w Kielcach, następnie od 15 grudnia 1930 roku w Szkole Podoficerskiej 25 baonu KOP. 19 marca 1931 roku został awansowany kapralem XVI baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, a 13 marca 1932 roku awansowany został na plutonowego rezerwy. Po odbyciu w 1935 roku pięciotygodniowych ćwiczeń został awansowany na sierżanta 83 PP. Od 1933 roku do 1935 roku pracował w Szkole Powszechnej w Płotnicy, a od 1935 roku do 1937 roku w Stolinie (woj. poleskie).
W 1935 roku zdał egzamin na nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej. 1 września 1936 roku został mianowany stałym nauczycielem w Szkole Powszechnej w Stolinie. W roku szkolnym 1937/1938 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. W Stolinie pracował do 1939 roku. W 1939 roku został zmobilizowany do Wojska Polskiego i walczył w składzie 25 baonu KOP. Wzięty do niewoli był przetrzymywany w twierdzy w Dęblinie. Po ucieczce przybył do Ostrowca Świętokrzyskiego gdzie brał czynny udział w tajnym nauczaniu w latach 1939-1940. W 1940 roku odbył kurs spawania w Zakładach Ostrowieckich ( wrzesnien-listopad 1940 rok) i odtąd pracował w Hucie, początkowo jako spawacz na wydziale Montowni, a od 1942 roku do sierpnia 1944 roku jako kontroler w biurze Konstrukcji Stalowych. Po wyzwoleniu pracował początkowo w Szkole Powszechnej w Częstocicach a następnie w Szkole Zawodowej przy Zakładach Ostrowieckich. Od 3 marca 1945 roku pełnił obowiązki dyrektora szkoły. Do 10 października 1945 roku Szkoła istniała jako 3 letnie Gimnazjium Mechaniczne i podlegała Ministerstwu Oświaty. Od tego dnia Szkołę przejęło Ministerstwo Przemysłu zmieniając jej nazwę na Szkołę Przemysłową Państwowej Huty Ostrowiec. Nauka trwała w tej szkole 3 lata. W roku szkolnym 1947/48 w ramach Ośrodka Szkolenia Zawodowego kierowanego przez Leona Chrzanowskiego istniały: Szkoła Przemysłowa Huty Ostrowiec posiadająca 2 klasy zerowe i jedną pierwszą. Nauka trwała 18 godzin tygodniowo, uczniowie byli młodocianymi pracownikami Huty, Gimnazjum Przemysłowe Państwowej Huty Ostrowiec posiadające 2 kierunki: ślusarsko – mechaniczny z jedną klasą I, jedną II, gdzie uczyło się ok. 264 uczniów i nowootwarte Liceum Przemysłowe Państwowej Huty Ostrowiec o kierunku mechanicznym z klasą I liczącą 30 uczniów.
W roku 1951 rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia Zawodowego Huty Ostrowiec składający się z Szkoły Przemysłowej, Gimnazjum Przemysłowego, Liceum Przemysłowego, Liceum dla dorosłych, Technikum Mechaniczno- Hutniczego. Ośrodek ten skupiał kilka typów szkół: Szkoły I stopnia(gimnazjum, szkoła zawodowa) i II stopnia ( Technikum, Liceum, Liceum dla dorosłych).
Dyrektorem całości był Leon Chrzanowski.
W okresie działalności zawodowej Dyrektora Leona Chrzanowskiego w latach 1945 – 1973 mury szkoły opuściło 2208 absolwentów. Szereg z nich podjęło pracę w Hucię, inni natomiast po ukończeniu studiów również zostali zatrudnieni w Hucie na stanowiskach: dyrektorów, szefów służb, kierowników wydziałów, specjalistów technologów i konstruktorów.
Wśród nich byli absolwenci z lat:
1949 – Gębalski Stefan – kier. utrzymania ruchu Prasowni, Sadło Czesław – specjalista konstruktor, Siudaj Edward – kierownik tokarni walców, Stępień Mieczysław – kierownik ZOITE, Szczerowoda Kazimierz, Walczak Adam, Wójcikowski Konstanty – szef Wielkich Pieców i Stalowni Martenowskiej
1950 – Bimek Edward – kierownik Modelarni, Bukała Stanisław – kierownik Kuźni, Gajowik Edward – specjalista odlewnik, kierownik Sekcji Odlewniczej Działu Głownego Technologa Kabała Kazimierz – kierownik Kuźni, Pucuła Henryk
1951 – Gatkowski Jan – specjalista technolog, kuziennik, Zwoliński Tadeusz – Dyrektor Huty Zabrze
1952 – Gibalski Mieczysław – szef Stalowni Martenowskiej, Kurek Edward – kierownik Prasowni, Szef Kontroli Jakości, Łępicz Longin – Zastępca Dyr. Huty ds. pracowniczych(1976-1985), Rycombel Teodor – zastępca Dyrektora Huty ds. pracowniczych (1970-1976), Śniadowski Adam – Dyrektor Naczelny Huty (1976-1985r)
1953 – Budzień Stanisław – Główny Metalurg, Kasprzyk Krzysztof – Kierownik Zakładu Badawczo-Rozowjowego, Malinowski Henryk, Pachniak Tadeusz – Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Zakładu Metalurgicznego, Saracin Zdzisław – Szef Wytwórni Konstrukcji Stalowych, Werys Ryszard – Główny Księgowy Huty (1976-1985)
1954 – Ostrowski Stanisław – Dyrektor ds. Technicznych Huty Ostrowiec, Partyka Witold – Specjalista Konstruktor, Sadło Stefan – Specjalista Konstruktor, Wojsławski Bogusław – Kierownik Walcowni Blachy i Walcowni Uniwersalnej
1955 - Jabłoński Władysław – Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości, Jaworski Tadeusz – Szef Zaopatrzenia Huty, Kucharski Tadeusz – Kierownik Oddziału Wykańczalni w Prasowni, Rybak Bolesław – Główny Technolog Zakładu Metalurgicznego, Główny Specjalista ds. Energetyczno- Mechanicznych, Ruśniak Janusz – Zastępca Kierownika Wydziału Obróbki Mechnicznej ZM, prof.dr.hab. Weroński Andrzej – Kierownik Zakładu Badawczo – Rozwojowego, Rektor Politechniki Lubelskiej
1956 – Kwiecień Wiesław – Kierownik Stalowni Elektrycznej ZM, Lipiński Henryk – Kierownik Działu Obróbki Mechanicznejw Pionie Głownego Technologa ZM, Lipiński Zygmunt – Dyrektor Petrochemi Płock, Pawełko Adam – Kierownik Walcowni Drobnej w Budowie,
prof.dr.hab Weroński Wiesław – Zastępca Dyrektora Huty ds. Technicznych, dyr. Instytutu Politechniki Lubelskiej
1957 – Jop Witold – Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji, Waniel Mariusz – Kierownik Wytwórni Konstrukcji Stalowych, Wojsławski Leszek – Zastępca Dyrektora Huty ds. Inwestycji(1976-1985).
1958 – Buchmiet Wacław – Kierownik Działu Maszyn Liczacych, Okręt Paweł – Kierownik Stalowni Elektrycznej ds. Utrzymania Ruchu, Szklanowski Czesław – Główny Technolog, Szwagierczak Wiesław – Kierownik Działu ZOITE
1959 – Skalski Konstanty – prof. dr.hab. Politechniki Warszawskiej
1961 – Lucima Roman – Kierownik Utrzymania Ruchu Stalowni Elektrycznej ds. Elektrycznych, Zwolański Tadeusz – główny Specjalista ds. Budowy Walcowni Drobnej
1962 – Barański Wiesław – Dyrektor ds. Produkcji Huty Ostrowiec, Jastrząb Roman – Główny Technolog PBMIK, Rabsztyn Edmund – Szef Produkcji ZHP, Rynio Sławomir – Kierownik Tokarni Walców ZHP, Sidowski Andrzej – Główny Technolog Zakładu Metalurgicznego, Włodarski Mieczysław – Kierownik Oddziału Pieców w Wydziale Obróbki Termincznej
1963 – Barański Waldemar – Kierownik Kotłowni w Zakładzie Metalurgicznym, Barański Maciej – Dyrektor PKS Towarowy, Sasak Henryk – Szef Produkcji ZHP, Turek Jerzy – Dyrektor Zakładu Przerobu Złomu
1964 – Foremniak Wojciech – Zastępca Kierownika Stalowni Elektrycznej ds. Utrzymania Ruchu, Kwiatkowski Marian – Kierownik Wydziału Tlenowni, Pluciński Sławomir – Kierownik Wydziału Kolejowego ZM, Główny Dyspozytor Huty, Sińczak Jan – prof.dr.hab. AGH, Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej, Wesołowski Witold – Kierownik Walcowni Średnio- Małej ZHP
1965 – Czechowski Ździsław – Kierownik Wydziału Energetycznego ZHP, Łukaszek Mieczysław – Kierownik Walcowni Drobnej, Prezes Zakładu Kuźni Ostrowiec
1966 – Binek Stanisław – Szef Stalowni Elektrycznej i Jakościowej ZM, główny Technolog ZWK, Cybula Lech – Kierownik Wydziału Prasowni, Giemza Leszek, Grabowski Józef – Zastępca Dyrektora Huty ds. Pracowniczych, Kwaśniak Wiesław – Szef Produkcji, Leszczyński Maciej – Dyspozytor Huty, Malanowski Stanisław – Szef Produkcji Hutniczej ZHP, Opała Andrzej – Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Wdrożeniowego, Rasiński Dionizy – Kierownik Wydziału Obróbki Mechanicznej ZM, Siporski Kazimierz – Kierownik Wydziału Energetycznego ZHP, Turczyński Janusz – Zastępca Głownego Mechanika
1967 – Adrian Henryk – prof.dr.hab. AGH, Bryk Włodzimierz – Kierownik Wydziału Kolejowego ZM, Florys Jerzy – Kierownik Zakładu Badawczo Rozwojowego, Godzina Zygmunt – Szef Zaopatrzenia, Kasprzyk Aleksander – Dyspozytor Huty, Kowalski Bogusław – Zastępca Kierownika ds. Produkcji w Wydziale Prasowni, Maziara Marian – Kierownik BHP Nowego Zakładu, Ptak Maciej – Zastępca Kierownika Rejonu Inwestycji Energetycznych, Zdonek Bogdan – dr.inż. IMŻ Gliwice, Wołowiec Czesław – Kierownik Wydziału Kolejowego Nowego Zakładu
1968 – Nawrot Leszek – Kierownik Walcowni Drobnej, Prezes Huty Ostrowiec
1969 – Hamera Zbigniew – Kierownik Oddziału Pras w Prasowni, Kwiatkowski Janusz – Kierownik Wydziału Energetycznego NZ
1970 – Brones Jarosław – Kierownik Oddziału Walcowni Drobnej, Chłopek Edward – Kierownik Wykańczalni Walcowni Drobnej, Galec Bolesław – Kierownik Walcowni Drobnej ZWW, Słomka Jerzy – Kierownik Prasowni
1972 – Klusek Tadeusz – Główny Technolog Zakładu Wyrobów Walcowanych
1973 – Karbowniczek Mirosław – prof. AGH, Prorektor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Dyrektor Leon Chrzanowski za zasługi w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony : Złotym Krzyżem Zasługi w 1954 roku, Medalem X – lecia PRL 1955 roku, Brązowym Medalem” Za Zasługi Dla Obronności Kraju” w 1968 roku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1963 roku, tytułem honorowy „ Zasłużony Nauczyciel Prl” w 1974 roku oraz odznaką „Za Zasługi Dla Kielecczyzny”. W roku 1973 przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1980 roku, został pochowany na cmentarzu komunalnym. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nadała jego imieniem jedną z ulic miasta (przedłużenie ulicy Jana Pawła II w kierunku Denkowa).